Search
Close this search box.
SolidSteel

SolidSteel

SolidSteel parametric je parametarsko 3D CAD rješenje za čelične konstrukcije, 100% integrirano u SOLIDWORKS. Koristeći moćne i user-friendly funkcije za konstrukcije, vaša kreativnost nema ograničenja. Softver nije specifičan za granu i može se koristiti za klasične čeličane, kao i za postrojenja i strojarstvo.

Brzo i učinkovito stvorite složene čelične konstrukcije, uključujući tipične čelične spojeve. Sa SolidSteel-om čak i složene vrste spojeva mogu se stvoriti s nekoliko klikova, a sve povezane grede će se produžiti, skratiti ili modificirati. Naravno potpuno automatski i u skladu sa standardima.

Brand
SolidSteel
Funkcija
Čelične konstrukcije

Kontaktirajte nas

SOFTWARE

Kontaktirajte nas